EkoCheras Mall Archives - Inside Retail Asia

Xin Dau Ji expands from Hong Kong to Malaysia

Michelin-starred Hong Kong seafood restaurant Xin Dau Ji has opened in Ekovest’s mixed development project, EkoCheras Mall in Malaysia.

Xin Dau Ji expands from Hong Kong to Malaysia

Michelin-starred Hong Kong seafood restaurant Xin Dau Ji has opened in Ekovest’s mixed development project, EkoCheras Mall in Malaysia.